Tuesday, 26/05/2020 - 07:10|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường Trung Học Cơ Sở Yên Trấn

Hiểu câu phủ định (Negation)

Để tạo câu phủ định đặt not sau trợ động từ hoặc động từ be . Nếu không có trợ động từ hoặc động từ be thì dùng dạng thức thích hợp của do, does hoặc did để thay thế. John is rich => John is not rich. Mark has seen Bill => Mark has not seen Bill Mary can swim => Mary cannot swim. I went to the store yesterday => I did not go to the store yesterday. Mark likes spinach => Mark doesn’t like spinach. I want to

Để tạo câu phủ định đặt not sau trợ động từ hoặc động từ be . Nếu không có trợ động từ hoặc động từ be thì dùng dạng thức thích hợp của do, does hoặc did để thay thế.

John is rich => John is not rich.
Mark has seen Bill => Mark has not seen Bill
Mary can swim => Mary cannot swim.
I went to the store yesterday => I did not go to the store yesterday.
Mark likes spinach => Mark doesn’t like spinach.
I want to leave now => I don’t want to leave now.

Đặt any đằng trước danh từ làm vị ngữ sẽ nhấn mạnh câu phủ định. Cũng có thể nhấn mạnh một câu phủ định bằng cách dùng no + danh từ hoặc a single + danh từ số ít
        John has some money => John doesn’t have any money.
        He sold some magazines yesterday => He didn't sell a single magazine yesterday. 
        = He sold no magazine yesterday.

- Nhấn mạnh cho sự khẳng định của người nói.
        Shouldn 't you put on your hat, too! : Thế thì anh cũng đội luôn mũ vào đi.
        Didn't you say that you would come to the party tonight: Thế anh đã chẳng nói là anh đi dự tiệc tối nay hay sao.
- Dùng để tán dương
        Wasn 't the weather wonderful yesterday: Thời tiết hôm qua đẹp tuyệt vời.
        Wouldn't it be nice if we didn't have to work on Friday.
        Thật là tuyệt vời khi chúng ta không phải làm việc ngày thứ 6.

Negative + Negative = Positive (Mang ý nghĩa nhấn mạnh) 
        It's unbelieveable he is not rich. (Chẳng ai có thể tin được là anh ta lại không giàu có.)

Negative + comparative (more/ less) = superlative (Mang nghĩa so sánh tuyệt đối)
        I couldn't agree with you less = I absolutely agree with you. (Tôi hoàn toàn đồng ý với bạn.)
        You couldn't have gone to the beach on a better day = It's the best day to go to the beach. (Đi biển ngày này là đúng nhất rồi.)
Nhưng phải hết sức cẩn thận vì :
        He couldn't have been more unfriendly when I met him first. = the most unfriendly. (Tôi không thể thân thiện với anh ta ngay lần đầu gặp mặt.)
        The surgery couldn't have been more unnecessary. = absolutely unnecessary (Bị bác sĩ phẫu thuật đó không cần thiết chút nào.)

Negative... even/still less/much less + noun/ verb in simple form: không ... mà lại càng không. 
        These students don't like reading novel, much less textbook. Những sinh viên này chẳng thích đọc tiểu thuyết, chứ chưa nói đến sách giáo khoa.
        It's unbelieveable how he could have survived such a freefall, much less live to tell about it on television. Thật không thể tin được anh ta lại có thể sống sót sau cú rơi tự do đó, chứ đừng nói đến chuyện lên TV kể về nó.

Một số các phó từ trong tiếng Anh mang nghĩa phủ định (negative adverb), khi đã dùng nó thì trong câu không dùng cấu tạo phủ định của động từ nữa: 
        Hardly, barely, scarcely = almost nothing/ almost not at all = hầu như không.
        Hardly ever, seldom, rarely = almost never = hầu như không bao giờ.

 

subject + negative adverb + positive verb

 

subject + to be + negative adverb

 

John rarely comes to class on time. (John chẳng mấy khi đến lớp đúng giờ)
Tom hardly studied lastnight. (Tôm chẳng học gì tối qua)
She scarcely remembers the accident. (Cô ấy khó mà nhớ được vụ tai nạn)
We seldom see photos of these animals. (Chúng tôi hiếm khi thấy ảnh của những động vật này)

*Lưu ý rằng các phó từ này không mang nghĩa phủ định hoàn toàn mà mang nghĩa gần như phủ định. Đặc biệt là những từ như barely và scarcely khi đi với những từ như enough và only hoặc những thành ngữ chỉ sự chính xác.
            - Do you have enough money for the tution fee? 
            - Only barely. Vừa đủ.

Đối với những động từ như to think, to believe, to suppose, to imagine + that + sentense. Khi chuyển sang câu phủ định, phải cấu tạo phủ định ở các động từ đó, không được cấu tạo phủ định ở mệnh đề thứ hai. 
        I don't think you came to class yesterday. (Không dùng: I think you didn't come to class yesterday)
        I don't believe she stays at home now.

who/what/which/where/when/how + Subject + verb in present: Dù có... đi chăng nữa... thì 
        No matter who telephones, say I’m out. 
        Cho dù là ai gọi đến thì hãy bảo là tôi đi vắng.
        No matter where you go, you will find Coca-Cola. 
        Cho dù anh có đi đến đâu, anh cũng sẽ thấy nhãn hiệu Coca-Cola


No matter who = whoever; No matter what = whatever
        No matter what (whatever) you say, I won’t believe you. 
        Cho dù anh có nói gì đi chăng nữa, tôi cũng không tin anh.


Các cấu trúc này có thể đứng cuối câu mà không cần có mệnh đề theo sau:
        I will always love you, no matter what.

: Chẳng chút nào. Chúng thường đứng cuối câu phủ định 
        I didn’t understand anything at all. (Tôi chẳng hiểu gì hết.)
        She was hardly frightened at all. (Cô ấy không hề sợ hãi.)

 còn được dùng trong câu hỏi, đặc biệt với những từ như if/ever/any... 
        Do you play poker at all? (Anh có chơi bài poker được chứ?)
 

Nguồn:

Nguồn: thcsyentran.edu.vn
Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 28
Tháng 05 : 866
Năm 2020 : 7.108