Dũng: Sắp đến sinh nhật cậu, tớ định tặng cậu tấm thiếp, nhưng tại chữ tớ xấu quá, nên chưa dám ghi... Duy: Thôi, cậu khỏi ghi cũng được! Dũng: Thật nhé? Duy:  Thật! Như thế ...