Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh: Bộ Chính trị cho phép tuyển dụng đặc cách không qua thi tuyển với giáo viên hợp đồng trước ngày 31-12-2015

Cụ thể, theo Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Nguyễn Duy Thăng cho rằng: "Trước tình hình biên chế, ký hợp đồng chuyên môn chưa đúng quy định pháp luật ở các đơn vị sự nghiệp công lập, kể cả cơ quan hành chính đặc biệt đối với giáo viên, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế đã báo cáo với Bộ Chính trị và Bộ Chính trị đã có văn bản 9028, Thủ tướng Chính phủ có văn bản chỉ đạo vấn đề này. Tinh thần chung, những người đang làm HĐLĐ trong các đơn vị sự nghiệp, các trường chưa tư thục tự chủ một phần chi thường xuyên đang làm hợp đồng, đã ký HĐLĐ từ 31-12-2015 trở về trước, có đóng BHXH bắt buộc thì xem xét, giao cho Chủ tịch tỉnh rà soát lại theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về tiêu chuẩn chức danh, định mức biên chế thì xem xét tuyển vào. Tuyển hình thức đặc cách tức là không qua thi, thông qua Nghị định 29, thông qua theo Nghị định 161".

Giải thích thêm, tại sao Nghi định 29 dùng từ đặc cách đến Nghị định 161 dùng từ các trường hợp đặc biệt Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng cho biết: "Vì trong quá trình thực hiện, đối với sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ thì được thực hiện theo Nghị 40 (5-2-2015), và đến nay còn lại một số đối tượng đã ký hợp đồng làm công tác chuyên môn, phù hợp với vị trí việc làm 5 năm trở lên, rồi lực lượng vũ trang, rồi cán bộ cấp xã, rồi trường hợp đặc biệt…".

Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng nhấn mạnh: "Trên tinh thần Bộ Chính trị, Chính phủ đã xem xét như vậy, Bộ Nội vụ đề nghị Vụ Viên chức, công chức có văn bản báo cáo với Bộ trưởng có văn bản đề nghị các đơn vị thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo, tránh hiểu nhầm tránh việc trước đây Nghị định 29 thực hiện được nhưng đến Nghị định 161 không thực hiện được. Có văn bản hướng dẫn các bộ, các địa phương thực hiện trên tinh thần như vậy"

Cũng liên quan đến vấn đề này, tại cuộc họp báo lần này, ông Trương Hải Long, Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức, Bộ Nội vụ cho rằng: "Theo Nghị định 29, giáo viên hợp đồng được xét đặc cách vào biên chế, nhưng Nghị định 161 sửa đổi Nghị định 29 quy định không được xét đặc cách. Nghị định 161 căn cứ vào các chủ trương, nghị quyết của Đảng về sắp xếp đơn vị sự nghiệp. Vừa qua, để giải quyết dứt điểm các vướng mắc liên quan đến những trường hợp ký HĐLĐ trong đó có giáo viên thì, Bộ Chính trị có công văn chỉ đạo khắc phục dứt điểm vấn đề này và yêu cầu các địa phương rà soát, cho chủ trương đối với các trường hợp giáo viên hợp đồng theo đúng quy định, được cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm việc trong các đơn vị sự nghiệp trước ngày 31-12-2015 cho phép thực hiện thí điểm tuyển dụng đặc cách".

 

 

 

Ông Trương Hải Long, Vụ trưởng Vụ Công chức, viên chức, Bộ Nội vụ phát biểu tại cuộc họp báoÔng Long còn cho rằng, theo quan điểm hiện nay tuyển dụng đặc cách thực hiện các địa phương chủ động phối hợp với Bộ Nội vụ xin thí điểm tuyển dụng viên chức thực hiện theo quy định chung. Để giải quyết khắc phục cho phép, xem xét viên chức đối với các giáo viên này được ký hợp đồng, làm giáo viên trong các đơn vị giảng dạy nằm trong chỉ tiêu, phạm vi biên chế được giao.

Ngoài vấn đề khắc phục giáo viên hợp đồng không phải chỉ việc xét đặc cách mà nhiều địa phương chọn thi tuyển, xét tuyển. Cái này theo phân cấp tuyển dụng thì giải pháp khắc phục giáo viên hợp đồng giao cho UBND các cấp xử lý vấn đề này.

Trong quá trình triển khai thực hiện, tùy tình hình thực hiện chủ động thực hiện theo các quy định. Nếu có vấn đề vướng mắc Bộ Nội vụ sẽ sẵn sàng tổng hợp báo cáo thẩm quyền các vướng mắc, kịp thời báo cáo Chính phủ xem xét.

Theo Trinh Phúc (Giáo dục Việt Nam)